MENULIS OBJEKTIF PEMBELAJARANDSKP/HSP memberikan kita beberapa kemahiran yang perlu dikuasai. Objektif pula adalah terjemahan keadaan DSKP/HSP tadi. Objektif yang baik boleh mengikut kaedah SMART.
Contoh: 
DSKP/HSP: 4.1.3: Menulis perenggan pendek dengan tanda baca yang betul (contohnya)

S: Specific = kemahiran yang ingin dikuasai itu dituliskan dengan jelas mengiktu konteks dan juga panduan bahan. 

- .....menulis perenggan pendek berdasarkan gambar yang diberi
(menulis di sini adalah satu kemahiran yang spesifik, perenggan pendek adalah produk dan gambar yang diberik adalah konteks).

M: Measurable = boleh diukur.
- .....menulis perenggan mengandungi sekurang-kurangnya 5 ayat....

A: Attainable/Achievable  = murid mampu untuk melaksanakan tugas ini berdasarkan kemahiran asas mereka.

R: Realistic = sesuai mengikut konteks murid dan bersesuaian dengan keperluan kemahiran pembelajaran.
- ....murid menulis perenggan untuk menghuraikan kejadian dalam gambar (gambar yang murid fahami dan boleh kaitkan dengan kehidupan mereka dan bukan sesuatu yang terlalu abstrak).

T: Timely = boleh dibuat dalam masa yang ada. Bilangan ayatnya boleh disudahkan dalam masa yang diberikan.

Contoh objektif pembelajaran yang lengkap:
Di akhir Pdpc, murid boleh menulis satu perenggan mengandungi sekurang-kurangnya 5 ayat dengan tanda baca yang betul untuk menerangkan kejadian yang berlaku dalam gambar yang diberikan.

Inilah panduan mudah untuk menulis objektif pembelajaran yang padu. Mudahkan. Jangan lupa join group telegram t.me/mudahmengajar bersama saya :)

Catat Ulasan

1 Ulasan