BIASAKAN YANG BETUL: MENULIS RPH

  


Kepentingan menulis RPH adalah berdasarkan akta yang diperkenalkan bahawa RPH wajib ditulis. Akta tersebut adalah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Seorang guru yang professional mesti menyediakan satu dokumen perancangan pengajaran (kini dipanggil pengajaran dan pemudahcaraan) sebelum sesi itu berlaku.

Sementara itu, Peraturan - peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 menggariskan kepentingan Buku Rekod


Kegagalan menyediakan RPH akan menyebabkan:


Apakah pengisian RPH?
Berikut adalah pengisiannya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas 3/99.
Penulisan Objektif perlulah mengikut contoh berikut:


Dalam penulisan tersebut, objektif pembelajaran perlulah mengikut panduan ini:


Perancang untuk aktiviti pula perlu mengikut panduan berikut:


Refleksi pula boleh mengandungi: 
A. Impak (bilangan atau anggaran capai / tidak mencapai atau kedua-duanya) 
B. Sebab kenapa tidak mencapai (optional)
C. Langkah penambahbaikan atau intervensi untuk yang tidak mencapai. 

Terima kasih. 
Anda dijemput untuk menyertai kumpulan Telegram Mudah Mengajar: 
https://t.me/mudahmengajar 

Add Coach Herry di TikTok:
https://www.tiktok.com/@coachherryj

Add Coach Herry untuk lebih content menarik:
https://www.instagram.com/coach_herry
Catat Ulasan

0 Ulasan